Tomter kjøpes

Har dere tomter eller areal som dere ønsker å selge ta kontakt for befaring og mer informasjon.