Tjenester

Vi utfører små og store arbeider innenfor betongarbeid, nybygg, tilbygg og rehabilitering.

Vi leverer totalentreprise der vi ordner med andre fag som grunnarbeid/oppmåling, rørlegger, elektriker, maling/flis, mur og puss.

Vi bygger ut prosjekter der vi tilbyr for salg flermansboliger som 2 og 4 mansboliger og rekkehus, samt eneboliger.

Kontakt oss for hjelp i heile byggeprosessen fra tegning/skisse, byggesøknad til ferdigstillelse.